Vida

Una assegurança de vida…
per protegir als qui més estimes

Bàsicament una assegurança de vida el que fa és garantir-te que si tu mors la persona a la qual has designat com a beneficiaria de la teva pòlissa cobri uns diners que tu hauràs decidit prèviament.

A la pràctica, però, és molt més.

Pots triar cobrar en cas d’invalidesa, en cas de malaltia greu, et pots assegurar que si els teus fills queden orfes cobrin més…

Si tu o la teva parella no hi sou, de que viuran els teus fills? Podran pagar-se els estudis? Podran fer front a la hipoteca? La teva parella sola, podrà pagar les despeses diàries?

Les assegurances de vida asseguren que al trasbals emocional de la pèrdua no s’hi sumi la incertesa econòmica.

Vida - Allianz

Modalitats diferents d’assegurança de vida

Bàsic

Allianz garanteix el pagament d’un capital quan es mori per qualsevol causa.

Allianz garanteix assistència online per a l’elaboració o modificació, amb el recolzament d’un advocat, d’un testament notarial online.

Allianz garanteix el pagament de les despeses de sepeli segons factura i amb el límit marcat per les condicions particulars de la pòlissa.

Allianz garanteix el pagament d’un capital als fills menors o incapacitats totalment per treballar en el cas d’orfandat per defunció simultànea en el mateix accident d’ambdós progenitors, adoptants, tutors o ambdós membres de la parella de fet o de dret inscrita en el Registre de Parelles corresponent a cada CCAA del beneficiari designat.

Allianz garanteix el pagament d’una renda mensual en cas que a l’assegurat se li declari una malaltia definida a la pòlissa com a crítica.

Òptim

Allianz garanteix el pagament d’un capital quan es mori per qualsevol causa.

Allianz garanteix assistència online per a l’elaboració o modificació, amb el recolzament d’un advocat, d’un testament notarial online.

Allianz garanteix el pagament de les despeses de sepeli segons factura i amb el límit marcat per les condicions particulars de la pòlissa.

Allianz garanteix el pagament d’un capital als fills menors o incapacitats totalment per treballar en el cas d’orfandat per defunció simultànea en el mateix accident d’ambdós progenitors, adoptants, tutors o ambdós membres de la parella de fet o de dret inscrita en el Registre de Parelles corresponent a cada CCAA del beneficiari designat.

Allianz garanteix el pagament d’una renda mensual en cas que a l’assegurat se li declari una malaltia definida a la pòlissa com a crítica.

Allianz garanteix el pagament d’una renda en el cas que a l’assegurat se li diagnostiqui una invalidesa absoluta i permanent.

Extra

Allianz garanteix el pagament d’un capital quan es mori per qualsevol causa.

Allianz garanteix assistència online per a l’elaboració o modificació, amb el recolzament d’un advocat, d’un testament notarial online.

Allianz garanteix el pagament de les despeses de sepeli segons factura i amb el límit marcat per les condicions particulars de la pòlissa.

Allianz garanteix el pagament d’un capital als fills menors o incapacitats totalment per treballar en el cas d’orfandat per defunció simultànea en el mateix accident d’ambdós progenitors, adoptants, tutors o ambdós membres de la parella de fet o de dret inscrita en el Registre de Parelles corresponent a cada CCAA del beneficiari designat.

Allianz garanteix el pagament d’una renda mensual en cas que a l’assegurat se li declari una malaltia definida a la pòlissa com a crítica.

Allianz garanteix el pagament d’una renda en el cas que a l’assegurat se li diagnostiqui una invalidesa absoluta i permanent.

Allianz garanteix el pagament d’un capital adicional al capital principal en el cas que la defunció de l’assegurat s’esdevingui per accident.

Allianz garanteix el pagament d’una renda adicional a l’anterior en cas que la invalidesa absoluta i permanent s’esdevingui per accident.

Ampliat

Allianz garanteix el pagament d’un capital quan es mori per qualsevol causa.

Allianz garanteix assistència online per a l’elaboració o modificació, amb el recolzament d’un advocat, d’un testament notarial online.

Allianz garanteix el pagament de les despeses de sepeli segons factura i amb el límit marcat per les condicions particulars de la pòlissa.

Allianz garanteix el pagament d’un capital als fills menors o incapacitats totalment per treballar en el cas d’orfandat per defunció simultànea en el mateix accident d’ambdós progenitors, adoptants, tutors o ambdós membres de la parella de fet o de dret inscrita en el Registre de Parelles corresponent a cada CCAA del beneficiari designat.

Allianz garanteix el pagament d’una renda mensual en cas que a l’assegurat se li declari una malaltia definida a la pòlissa com a crítica.

Allianz garanteix el pagament d’una renda en el cas que a l’assegurat se li diagnostiqui una invalidesa absoluta i permanent.

Allianz garanteix el pagament d’un capital adicional quan a l’assegurat se li diagnostiqui una malaltia definida a la pòlissa com a greu.

Allianz asumirà la despesa del Servei d’atenció i resposta a qualsevol tipus de sol·licitud d’nformació mèdica relativa a segons diagnòstics relacionats amb malalties definides a la pòlissa com a greus.

Allianz garanteix recolzament i orientació als assegurats i als seus familiars (cònjugue i fills) en la presa de decisions sobre la seva salut. Atenció 24 hores tots els dies de l’any.

Professional

Allianz garanteixa el pagament d’un capital quan es mori per qualsevol causa.

Allianz garanteix assistència online per a l’elaboració o modificació, amb el recolzament d’un advocat, d’un testament notarial online.

Allianz garanteix el pagament de les despeses de sepeli segons factura i amb el límit marcat per les condicions particulars de la pòlissa.

Allianz garanteix el pagament d’un capital als fills menors o incapacitats totalment per treballar en el cas d’orfandat per defunció simultànea en el mateix accident d’ambdós progenitors, adoptants, tutors o ambdós membres de la parella de fet o de dret inscrita en el Registre de Parelles corresponent a cada CCAA del beneficiari designat.

Allianz garanteix el pagament d’una renda mensual en cas que a l’assegurat se li declari una malaltia definida a la pòlissa com a crítica.

Allianz garanteix el pagament d’un capital en cas que a l’Assegurat se li declari una invalidesa professional, d’import 1% del capital, durant 110 mesos com a màxim.

Tot risc

Allianz garanteix el pagament d’un capital quan es mori per qualsevol causa.

Allianz garanteix assistència online per a l’elaboració o modificació, amb el recolzament d’un advocat, d’un testament notarial online.

Allianz garanteix el pagament de les despeses de sepeli segons factura i amb el límit marcat per les condicions particulars de la pòlissa.

Allianz garanteix el pagament d’un capital als fills menors o incapacitats totalment per treballar en el cas d’orfandat per defunció simultànea en el mateix accident d’ambdós progenitors, adoptants, tutors o ambdós membres de la parella de fet o de dret inscrita en el Registre de Parelles corresponent a cada CCAA del beneficiari designat.

Allianz garanteix el pagament d’una renda mensual en cas que a l’assegurat se li declari una malaltia definida a la pòlissa com a crítica.

Allianz garanteix el pagament d’una renda en el cas que a l’assegurat se li diagnostiqui una invalidesa absoluta i permanent.

Allianz garanteix el pagament d’un capital adicional al capital principal en el cas que la defunció de l’assegurat s’esdevingui per accident.

Allianz garanteix el pagament d’una renda adicional a l’anterior en cas que la invalidesa absoluta i permanent s’esdevingui per accident.

Allianz garanteix el pagament d’un capital adicional quan a l’assegurat se li diagnostiqui una malaltia definida a la pòlissa com a greu.

Allianz asumirà la despesa del Servei d’atenció i resposta a qualsevol tipus de sol·licitud d’nformació mèdica relativa a segons diagnòstics relacionats amb malalties definides a la pòlissa com a greus.

Allianz garanteix recolzament i orientació als assegurats i als seus familiars (cònjugue i fills) en la presa de decisions sobre la seva salut. Atenció 24 hores tots els dies de l’any.

Allianz garanteix el pagament d’un capital adicional al principal en el cas que la defunció es produeixi per un accident de circulació.

Allianz garanteix el pagament d’una renda adicional a les anteriors en el cas que la invalidesa permanent sigui a conseqüència d’un accident de circulació.

No deixies els teus deutes en herència:
Assegurança de vida hipoteca

Que passa si no pots pagar la hipotèca?

També s’anomena Assegurança de Protecció Financera pot anar vinculada a una hipòteca o a un crèdit personal.

En aquest cas el beneficiari és el creditor i ens garanteix que si morim els nostres hereus no heretin el deute.

Com que va vinculada al deute, a mida que va passant el temps i anem liquidant el deute la qüantitat assegurada va disminuint.

En aquestes assegurances de vida s’assegura per la garantia de defunció, però també en el cas de baixa laboral per malaltia o accident es paga una qüantitat acordada per cada 30 dies seguits en situació d’IT sense superar mai les 12 mensualitats.

També hi pot haber un avançament del capital en cas d’invalidesa absoluta i permanent.

Desplaça cap amunt